Hartelijk welkom in Gent, bisschop Lode!

 

Het bisdom van Gent heeft een nieuwe bisschop: Lode Van Hecke. Op zondag 23 februari 2020 wordt hij in de Sint-Baafskathedraal van Gent officieel gewijd. Na 45 jaar verlaat hij de abdij van Orval om zijn nieuwe functie als bisschop op te nemen. Maar wist u dat er al bijna een eeuw een levensader loopt tussen de Arteveldestad en het dorp in Luxemburg?

Karel Van der Cruyssen, een van de voorgangers van Lode Van Hecke, heeft een unieke band met Gent en De Abt. In zijn jonge jaren was hij immers de bezieler van de Gentse middenstand. In het pand waar nu De Abt huist, richtte hij de voorloper van UNIZO op.

Van der Cruyssen was een ware oorlogsheld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij zette zijn leven op het spel om Belgische soldaten te redden. Tijdens de oorlog raakte hij gewond. Dat droeg hij voor de rest van zijn leven mee. Toen beloofde Van der Cruyssen trappist te worden als hij de oorlog overleefde. En zo geschiedde.

Unicum in Belgische kerkgeschiedenis
Op zondag 23 februari 2020 wordt Lode Van Hecke in de Sint-Baafskathedraal van Gent tot bisschop gewijd. De viering vangt aan om 15 uur en wordt geleid door kardinaal Jozef De Kesel.

Het is zeer uitzonderlijk dat een trappistenmonnik bisschop wordt. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de kerkgeschiedenis van ons land. Bovendien zijn er in de hele wereld momenteel slechts drie andere trappisten bisschop: Édouard Mununu Kasiala in Congo, Yvon-Joseph Moreau in Canada en Erik Varden in Noorwegen.

Wie is Lode Van Hecke?
Van Hecke, afkomstig uit Roeselare in West-Vlaanderen, studeerde filosofie en theologie. Het is als student dat hij kennismaakte met de trappistenabdij van Orval. Hij besloot om na zijn studies in te treden, in 1976. Hij heeft in Orval allerlei opdrachten vervuld, van prior over directeur van de brouwerij tot econoom.

Wij wensen bisschop Lode alvast heel veel succes en heten hem van harte welkom in Gent.

Lees hier meer over de nieuwe bisschop van Gent.

Foto ©  RR

News